RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Berker Dominis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęka (07-409), ul. Korczaka 4.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@pracownicybudowlani.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji żądania/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do wykonania umowy i obsługi transakcji na podstawie art. 6 ust. prawnie uzasadniony interes Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są firmy zajmujące się realizacją zapytania/zamówienia, a także firmy przetwarzające z branży IT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ordynacją Podatkową przez okres 10 lat/okres prowadzenia działalności, do dnia wyrejestrowania.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji żądania/zamówienia.